ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletเว็บสำเร็จรูป
bulletจดโดเมนเนม
bulletลงประกาศฟรี
dot
Newsletter

dot
bulletรำลึกถึงแม่
bulletวงดนตรีลูกทุ่ง
bulletวงโยธวาทิต
bulletผลงานครูและนักเรียน
bulletสุดยอดผลงาน
bulletเกียรติบัตรครู
bulletเกียรติบัตรนักเรียน
bulletวิธีอยู่เหนือดวงชะตา
bullet‘แปะเจี๊ยะ’ สินบนสถาบันการศึกษา เงินกินเปล่าของเด็กที่กลวงเปล่า
bulletCertificate Accomplishment In English For Thesis Writing
bulletกัมปนาท โพธิ์ชูชัชวาล
bulletเงินใต้โต๊ะ ใครให้ ใครรับ
bulletจัดการเด็ดขาดร.ร.รับเด็กฝาก-ใต้โต๊ะ
bulletวรวัจน์” สั่งสอบ หลังพบ 4 เขตส่อเรียกรับเงินสอบบุคลากรจริง
bulletวรวัจน์" เบรกสอบบรรจุ
bulletวรวัจน์’สั่งปราบทุจริตย้าย-สอบครู
bulletกรรม กรรม กรรม


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


วงดนตรีสากล

 วงดนตรีสากล

             วงดนตรีสากล คือวงดนตรีที่นำเอาเครื่องดนตรีหลายชนิดมาเล่นรวมกัน เพื่อให้เกิดวงดนตรีประเภทต่าง ๆ ตามที่ต้องการใช้ในโอกาสต่าง ๆ วงดนตรีมีหลายประเภทหลายชนิด ซึ่งมีลักษณะและโอกาสในการบรรเลงที่แตกต่างกัน ในระดับนี้ขอนำเสนอเพียง 3 ประเภท คือ

 

1.     วงซิมโฟนีออร์เคสตร้า (Symphony Orchestra)

                   คนไทยเรียกว่า วงดุริยางค์ เป็นวงดนตรีสากลที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ใช้เครื่องดนตรีและผู้เล่นดนตรีจำนวนมาก อาจมีผู้บรรเลงถึง 120 คน วงดุริยางค์นับว่าเป็นวงดนตรีที่ใช้เครื่องดนตรีครบทุกประเภท การจัดวงจะมีความพิถีพิถันมาก มีการเลือกใช้เครื่องดนตรีที่มีคุณภาพ นักดนตรีที่มีฝีมือเยี่ยม ผู้อำนวยเพลงที่มีความรู้ความสามารถในการบรรเลง มีความเคร่งครัดต่อระเบียบหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ มากมาย ผลการบรรเลงแต่ละครั้งจึงมีคุณภาพและคุณค่ามาก วงดุริยางค์จะแบ่งออกเป็น 3 ขนาด ได้แก่

1.       วงขนาดเล็ก มีผู้บรรเลง 40 60 คน

2.       วงขนาดกลาง มีผู้บรรเลง 60 80 คน

3.       วงขนาดใหญ่ มีผู้บรรเลง 80 120 คน

เครื่องดนตรีที่ใช้ในการผสมวงซิมโฟนีออร์เคสตร้าหรือวงดุริยางค์ ประกอบด้วย

1.      เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย (The String instruments) ได้แก่ ไวโอลิน(Violin) วิโอล่า (Viola) วิโอลอนเชลโล (Violon Cello) ดับเบิ้ลเบส (Double Bass) และฮาร์พ (Harp)

2.      เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมไม้ (The Woodwind instruments) ได้แก่ ฟลุต (Flute) คลาริเนต (Clarinet) โอโบ (Oboe) และบาสซูน (Barsoon)

3.       เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมโลหะหรือพวกแตร (The Brass instruments) ได้แก่       เฟรนช์ฮอร์น (French Horn) ทรัมเป็ต (Trumpet) ทรอมโบน (Trombone) และทูบา (Tuba)

4.       เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีหรือเครื่องกระทบ (The Percussion  instruments) ได้แก่ กลองทิมฟานี (Timpani) กลองเล็ก (Snair Drum) กลองใหญ่ (Bass Drum) และฉาบ(Symbals)

5.      เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลิ่มนิ้วหรือคีย์บอร์ด (The Keyboard instruments) ได้แก่ เปียโน (piano)

 

2.     วงแชมเบอร์ออร์เคสตร้า (Chamber Orchestra)

       วงแชมเบอร์ออร์เคสตร้า เป็นวงดนตรีสากลขนาดเล็ก ซึ่งมีผู้บรรเลงตั้งแต่ 18 คน ถึง 40 คน การบรรเลงใช้เครื่องดนตรีครบทุกประเภท ส่วนเครื่องดนตรีที่เป็นหลักในการบรรเลงคือ เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย ลักษณะการจัดวงมีลักษณะเช่นเดียวกับวงดุริยางค์ หรือวงซิมโฟนีออร์เคสตร้าทุกประเภท เพียงแต่มีขนาดของวงเล็กกว่าเท่านั้น

 

 

3.     วงแชมเบอร์มิวสิค (Chamber Music)

               วงแชมเบอร์มิวสิค เป็นวงดนตรีสากลขนาดเล็ก เป็นการจัดวงเพื่อบรรเลงกันเองในบ้านระหว่างเครือญาติและเพื่อนฝูง บทเพลงที่ใช้บรรเลงมักเป็นเพลงคลาสสิค และหลังจากการบรรเลงแล้วมักมีอาหารเลี้ยงอีกด้วย เครื่องดนตรีที่ใช้มีทั้งเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายและเครื่องเป่า การบรรเลงใช้ผู้บรรเลงตั้งแต่ 2 คน ถึง 9 คน วงดนตรีประเภทนี้จะเรียกชื่อวงแตกต่างกันไปตามจำนวนของผู้บรรเลง และชนิดหรือประเภทของเครื่องดนตรี ดังนี้

จำนวนผู้บรรเลง (คน)                                                                       ชื่อวงดนตรี

                                     2                                                                         ดูโอ (Duo) หรือ ดูเอท (Duet)

                                     3                                                                         ทรีโอ (Trio)

                                     4                                                                         ควอเทต (Quartet)

                                     5                                                                         ควินเทต (Quintet)

                                     6                                                                         เซกส์เทต (Sextet)

                                     7                                                                         เซพเทต (Septet)

                                     8                                                                         อ็อกเทต (Octet)

                                     9                                                                         โนเทต (Notet)

             การเรียกชื่อวงแชมเบอร์แต่ละขนาด ต้องเรียกชื่อ ชนิด หรือประเภทของเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงก่อน แล้วตามด้วยจำนวนผู้บรรเลง เช่น ไวโอลินดูโอ (Violin Duo) สตริงควอเทต (String Quartet) วูดวินท์ทรีโอ (Woodwind Trio) วินท์ควอเทต (Wind Quartet) เป็นต้น

             วงแชมเบอร์มิวสิคปัจจุบันนิยมใช้บรรเลงในงานที่เป็นทางการหรืองานเลี้ยงต่าง ๆ บทเพลงที่ใช้บรรเลงก็ไม่ใช้เฉพาะเพลงคลาสสิคเท่านั้น นิยมใช้บทเพลงง่าย ๆ ทั่วไป

 

 

บงานที่ 1

เรื่อง วงซิมโฟนีออร์เคสตร้า

จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง

             อธิบายหลักการผสมวงดนตรีประเภทวงซิมโฟนีออร์เคสตร้าได้

คำชี้แจง    

             ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับหลักหลักการผสมวงดนตรีประเภทวงซิมโฟนีออร์เคสตร้า จากหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี-นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แล้วสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

1.   วงซิมโฟนีออร์เคสตร้า  หมายถึง

                   วงดนตรีสากลที่คนไทยเรียกว่า วงดุริยางค์ เป็นวงดนตรีสากลที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ใช้เครื่อง

      ดนตรีจำนวนมากและครบทุกประเภท อาจมีผู้บรรเลงถึง 120 คน การจัดวงมีความพิถีพิถัน มีการ

      เลือกใช้เครื่องดนตรีที่มีคุณภาพ นักดนตรีฝีมือเยี่ยม ผู้อำนวยเพลงที่มีความสามารถ เป็นต้น

 

2.   เครื่องดนตรีที่ใช้ผสมวงซิมโฟนีออร์เคสตร้า ได้แก่

      1)   เครื่องสาย

                          ได้แก่  ไวโอลิน  วิโอล่า  วิโอลอนเชลโล่  ดับเบิ้ลเบส  และฮาร์พ

      2)   เครื่องลมไม้

                         ได้แก่  ฟลุต  คลาริเนต  โอโบ  และบาสซูน

      3)   เครื่องลมโลหะหรือพวกแตร

                         ได้แก่  เฟรนช์ฮอร์น  ทรัมเป็ต  ทรอมโบน  และทูบา

      4)   เครื่องตีหรือเครื่องกระทบ และเครื่องคีย์บอร์ด

                         ได้แก่  กลองทิมพานี  กลองเล็ก  กลองใหญ่  ฉาบ  และเปียโน

3.   การแบ่งขนาดของวงซิมโฟนีออร์เคสตร้า

                   1.   วงขนาดเล็ก มีผู้บรรเลง 40–60 คน

                   2.   วงขนาดกลาง มีผู้บรรเลง 60–80 คน

                   3.   วงขนาดใหญ่ มีผู้บรรเลง 80–120 คน

4.   โอกาสในการบรรเลง

                   บรรเลงในงานสำคัญต่าง  การบรรเลงแต่ละครั้ง เรียกว่า คอนเสิร์ต

 

 

 

ใบงานที่ 2

เรื่อง วงแชมเบอร์ออร์เคสตร้า

จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง

             อธิบายหลักการผสมวงดนตรีประเภทวงแชมเบอร์ออร์เคสตร้าได้

คำชี้แจง

             ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับหลักการผสมวงดนตรีประเภทวงแชมเบอร์ออร์เคสตร้า จากหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี-นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แล้วสรุปประเด็นสำคัญดังนี้

     วงแชมเบอร์ออร์เคสตร้า หมายถึง

 

                   วงดนตรีสากลขนาดเล็ก มีผู้บรรเลงตั้งแต่ 18 คน ถึง 40 คน ประกอบด้วยเครื่องดนตรี

      ครบทุกประเภท เครื่องดนตรีที่ใช้เป็นหลักในการบรรเลง คือ เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย

 

 

 

 

ใบงานที่ 3

เรื่อง วงแชมเบอร์มิวสิค

จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง

             อธิบายลักษณะการผสมวงดนตรีประเภทวงแชมเบอร์มิวสิคได้

คำชี้แจง

             ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับหลักการผสมวงดนตรีประเภทวงแชมเบอร์มิวสิค จากหนังสือเรียน  เรสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี-นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แล้วสรุปประเด็นสำคัญดังนี้

     วงแชมเบอร์มิวสิก หมายถึง

 

                   วงดนตรีสากลขนาดเล็ก เป็นการจัดวงเพื่อบรรเลงกันเองภายในบ้าน ระหว่างเครือญาติ

      และเพื่อนฝูง บทเพลงที่ใช้บรรเลงมักเป็นเพลงคลาสสิก เครื่องดนตรีที่ใช้มีทั้งเครื่องสายและ

      เครื่องเป่า การบรรเลงใช้ผู้บรรเลงตั้งแต่ 2 คน ถึง 9 คน

 

 

 

 
บทเรียนสาระดนตรี ศ32102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วงดนตรีพื้นเมือง
หลักการขับร้องเพลงไทย
เทคนิคการขับร้องเพลงไทย
การร้องเพลงนางนาค
บทเพลงสำหรับการฝึกขับร้อง เพลงลาวดวงเดือน
บทเพลงสำหรับการฝึกขับร้อง เพลงลอยกระทง
การขับร้องเพลงไทยสากลและเพลงสากล
การแสดงความรู้สึก (Expression)
บทเพลงสำหรับการฝึกขับร้อง เพลงบัวขาว
บทเพลงสำหรับการฝึกขับร้อง เพลงสายลมเหนือ
บทเพลงสำหรับการฝึกขับร้อง เพลง Black Sheep, Black Sheep
การขับร้องประสานเสียง (Choral Singing)
บทเพลงสำหรับการฝึกขับร้อง เพลงสรรเสริญพระบารมี
การขับร้องประสานเสียงเพลง Blue Day
การขับร้องประสานเสียง 4 แนว
การปฏิบัติเครื่องดนตรี
เพลงจีนไจ๋ยอ
การใช้และเก็บรักษาเครื่องดนตรีไทย
การฝึกบรรเลงเพลงลอยกระทง
การฝึกบรรเลงเพลงแขกกล่อมเจ้า
การบรรเลงเพลงเขมรไทรโยคสามชั้น
การรับรู้ความไพเราะของดนตรี
ดนตรีกับชีวิตประจำวัน
ดนตรีกับมรดกทางวัฒนธรรม
แบบทดสอบ เรื่องหลักการผสมวงดนตรีสากลประเภทวงซิมโฟนีออร์เคสตร้า วงแชมเบอร์ออร์เคสตร้า และวงแชมเบอร์มิวสิก
แบบทดสอบ เรื่อง ความเชื่อทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อดนตรีไทย
แบบทดสอบ เรื่อง หลักการขับร้องเพลงแนวสากล
แบบทดสอบ เรื่อง หลักการ วิธีการ และเทคนิคการขับร้องเพลงไทยCopyright © 2011 All Rights Reserved. 080-4113473 082-7364272